Infografia a Finestrelles

09.05.14 | Avui s’ha aplicat la infografia que des de l’estudi hem dissenyat per a explicar la instal·lació d’un sistema de balises LED, alimentades per energia mini eòlica i fotovoltaica, al camí que va des del Casal del Barri de La Mercè fins a la cruïlla del Camí de Finestrelles i la senda d’accés a la Carretera de Les Aigües. La infografia servirà per a tasques divulgatives tant en l’àmbit acadèmic com empresarial. L’obra ha estat impulsada per l’Ajuntament de Barcelona, l’Agència d’Energia de Barcelona i les empresa Navitas Paradigma i Uptive.

 

Mini aerogenerador de Finestrelles

Luces de balizamiento del Camí de Finestrelles

Placas solares en Finestrelles

Plafón infografía del sistema en Finestrelles

Plafón infografía explicación de los componentes en Finestrelles

diseño gráfico plafon 1 infografia para instalación mini eólica

diseño gráfico plafón 2 infografía Finestrelles energía mini eólica

© Imatges fāctil

 

Share